בחר מעשה טוב לעתיד טוב יותרבבחירת מעשה טוב ובקיומו ניתן לשנות את העולם ולקרב את הגאולה

הצטרף שתף למד
צדק נרדוף1177 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
מאכל מן החי1119 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לא נגזול 1220 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לא נשפוך דם1156 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
שמירת טהרה1096 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
הפרשת חלה1259 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
נעזור לזולת878 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
נשמח בחלקנו1149 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לגעת מתוך אהבה1192 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
נחנך את ילדינו 1186 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לכבד את ההורים1187 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לנהוג בסבלנות1145 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לדון לכף זכות1172 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
נטילת ידיים980 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
קריאת שמע 968 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
נכיר תודה1239 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לברך על המזון1025 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
להיות בשמחה1154 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לדעת לוותר1198 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לא להיות חיייב1306 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לכבד את הבעל1138 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לכבד את האישה1087 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
להימנע מלשון הרע1070 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לא עוקפים בתור...1117 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לשמור על עיני1148 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
להיות חכם בכביש1067 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
להקפיד על האמת1138 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
להקדיש זמן לתורה946 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
איסור בגילוי עריות1110 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
להדליק נרות שבת 1138 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
מכבד את השם 1290 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לפתוח את לבנו1271 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
אני לא עובד עבודה זרה1017 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לשמור על השבת 1150 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
אני בוחר בכשר1056 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
להתחבר עם תפילין1000 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לכבוש את הכעס 1141 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לאהוב את הזולת 1089 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
צדק נרדוף1177 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
מאכל מן החי1119 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לא נגזול 1220 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לא נשפוך דם1156 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
שמירת טהרה1096 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
הפרשת חלה1259 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
נעזור לזולת878 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
נשמח בחלקנו1149 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לגעת מתוך אהבה1192 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
נחנך את ילדינו 1186 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לכבד את ההורים1187 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לנהוג בסבלנות1145 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לדון לכף זכות1172 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
נטילת ידיים980 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
קריאת שמע 968 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
נכיר תודה1239 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לברך על המזון1025 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
להיות בשמחה1154 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לדעת לוותר1198 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לא להיות חיייב1306 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לכבד את הבעל1138 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לכבד את האישה1087 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
להימנע מלשון הרע1070 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לא עוקפים בתור...1117 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לשמור על עיני1148 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
להיות חכם בכביש1067 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
להקפיד על האמת1138 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
להקדיש זמן לתורה946 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
איסור בגילוי עריות1110 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
להדליק נרות שבת 1138 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
מכבד את השם 1290 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לפתוח את לבנו1271 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
אני לא עובד עבודה זרה1017 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לשמור על השבת 1150 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
אני בוחר בכשר1056 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
להתחבר עם תפילין1000 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לכבוש את הכעס 1141 אנשים בפעולה
הצטרף שתף למד
לאהוב את הזולת 1089 אנשים בפעולה
 • איך תהיה איכות החיים?

  החיים שנחווה לאחר הגאולה יהיו מלאים בסיפוק רוחני ונוכל להגשים בהם את יעודנו האמיתי ולחוות חיים אמיתיים. נוכל להרגיש קרובים לבורא וכך המרוץ אחרי אוכל טוב, כסף ונשים יהיה מיותר.

 • האם נוכל להמשיך ליהנות מהחיים?

  כיוון שנרגיש קרובים לבורא הקיום הפיזי שלנו יהיה רוחני יותר כך שלא נזדקק לכל אותם ריגושים והנאות שאחריהם אנו רודפים היום. נוכל להקדיש את עצמנו למימוש אישי שאינו תלוי בהגשמה חומרית.

 • האם נמשיך ללמוד באוניברסיטה ובבתי ספר?

  בתקופת הגאולה נשקיע יותר בלימודים ובהבנת הבריאה והבורא. כיום, אנשים לומדים כדי להתפרנס ולהתעשר ומעטים הם אלה שלומדים באמת. בזמן הגאולה יהיה ב"ידיעת השם". אין הכוונה כאן שכל בתי הספר ייהפכו להיות ישיבות וכוללים... כל אחד לפי דרגתו הרוחנית יוכל ללמוד כדי להבין יותר ויותר.

 • האם ימצאו תרופות למחלות חשוכות מרפא כמו סרטן?

  עם ההתקדמות הטכנולוגית קמות חברות שיעודן מציאת פתרונות לשיפור איכות החיים והבריאות. כבר נמצאו חיסונים כנגד סוגי סרטן שונים, כבר נמצאו פתרונות לנכים ולעיוורים וכבר ידוע למדענים שבקרוב העולם יעבור שינוי גדול בתחום הרפואה.

 • האם נזכה לאריכות ימים?

  מכיון שהחולי והמוות הגיעו לאדם בגלל חטאיו, מאחר ואין סיבה להאריך את חיי האדם שהורס את חייו וחיי העולם. כאשר נתמקד באמת וברצון הבורא - גם אריכות הימים תחזור לאדם, עד החיים הנצחיים.

 • האם התזונה שלנו תשתנה?

  ככל שהאדם יתקרב לבורא, כך הוא יהפוך להיות רוחני יותר. בתקופת הגאולה אנשים יהיו בריאים יותר, כיוון שהאדם יהיה מכוון לחיות חיים יותר רוחניים ופחות חומריים. אדם שרודף אחרי מאכלים ותאוות הגוף, חי באורח חיים שבסופו של דבר מזקין אותו בטרם עת. בתקופת הגאולה יהיה שפע גדול של מאכלים אך האדם יאכל רק כדי לחיות, ולא יחיה כדי לאכול...

 • האם אוכל להנות מרווחה כלכלית?

  דאגות הפרנסה מטרידות מאד וכמעט כל אדם חווה בחייו תקופה שבה הוא חש איום לפרנסתו אשר גורם לו לחוש מוטרד. בתקופת הגאולה שבה לא יהיה עוד צורך בהתמודדות עם ניסיונות גם טרדות הפרנסה ייפתרו וכל אדם יוכל להקדיש את הזמן לעבודת הבורא וליהנות משלווה וביטחון. חזון ניתן למימוש באמצעות עזרה הדדית. .

 • כיצד יתנהל העסק שלי?

  גם אחרי הגאולה כל אדם יוכל להמשיך בעסקיו, ממש כפי שהיה בתקופת בית המקדש כאשר לא כולם היו כוהנים ושירתו בבית המקדש. אך אם כיום אנו רודפים כל הזמן אחר פרנסה, בתקופת הגאולה נוכל להשתחרר מהמרדף ולכל אחד יהיה את כל מה שהוא זקוק לו.

 • מה יקרה עם החסכונות בבנק והפנסיה שלי?

  כיום אנו זקוקים לכסף כל הזמן וחרדים למה שיקרה לנו כאשר לא נוכל עוד לעבוד, אך בזמן הגאולה לא נהיה תלויים בכסף ופרנסה, שכן השפע יהיה רב ועצום. נוכל להתמקד בשאיפות רוחניות. החסכונות שלנו ישמשו לערבות הדדית ולשיפור החיים הכלליים.

 • יחסים בין אדם לחברו

  כיהודים ניחנו באופן טבעי במידות טובות וברגישות לסבל של הזולת. אך בתקופת הגאולה לא נגיע כלל למצבים של מצוקה ועוני, עקב ריבוי השפע והטוב, וכן לא יהיו חסמים שיפריעו לנו לסייע לזולת.

 • כיצד תראה הזוגיות שלנו?

  גם כיום האישה היא הכוח המניע את הגבר להגיע להשגים. אך בתקופת הגאולה כוח האשה יתגלה עוד יותר וכולנו נראה איך שהגבר מושפע מהאשה - חציו השני של הגבר.

 • מה ישתנה בחינוך הילדים?

  כאשר המשיח ילמד את עם ישראל על תורת ישראל, ילדינו יחיו מתוך ביטחון בבורא עולם, בעולם שיש בו חוקים של אמת וכבוד הדדי - בתוך המשפחה וגם בחברה שהם חיים בה. כבר כיום העולם מבין שבלי חינוך רוחני הדור מדרדר, וזה גם סימן שהגאולה כבר מגיעה.

 • כיצד יתנהלו דתות אחרות והאם יהיו מלחמות בין עמים?

  כבר כיום, רוב העולם מכיר בתורה שהיא אמת, אך אנשים שינו כמה דברים מהתורה ועשו דתות חדשות. לאט לאט, הם כבר מבינים שהניסיון שלהם לא הצליח ורואים במציאות שאין דרך האמת איתם. בזכות כוח ההסברה וגילוי הסודות שהמשיח יביא לעולם כמנהיג - העמים האחרים יכירו באמת הנצחית של התורה וכך עם ישראל יזכה לכבוד רב מאומות העולם, שלא רק שלא יתגרו בנו אלא אף יסייעו לנו.

 • מי יהיה המשיח?

  המשיח יוגדר כמשיח ודאי רק אחרי שיצליח להשיג את המטרות - הכנעת אויבי ישראל, קירוב עם ישראל אל התורה, הבאת כל עם ישראל לארצו ובניית בית המקדש. למעשה, יהיה זה מנהיג שיקבע סדר יום חדש במזרח התיכון ובעולם כולו ובזכותו כל העמים יכבדו את עם ישראל.

 • כיצד תתנהל הפוליטיקה?

  בשלב הראשון יהיו אנשים ואפילו יהודים שיקומו נגד המנהיג החדש - המשיח. אך לאחר זמן מה תהיה אחדות ולא שנאה ויריבות בתוך חלקי העם כפי שהיא קיימת כיום, כיוון שכולם יהיו מאוחדים תחת מטרה אחת ותחת מנהיג אחד.

היה שותףכל תרומה תזכה אותך במתנה ותסייע בצירוף אנשים לעולם החדש

קבל צמיד ייחודי5$

קבל צמיד ייחודי5$

טי שירט ייחודי10$

טי שירט ייחודי10$

כובע עם לוגו20$

כובע עם לוגו20$

טי שירט וכובע50$

טי שירט וכובע50$

גם אני הצטרפתי